خوش آمديد

آيا شما سوالي داريد، به كمك احتياج داريد يا مايليد كه ما و جمعيت مارا ملاقات كنيد؟
ما مكاني كاملا أمن و دوستانه برأي شما ترتيب داده ايم برأي مشاوره و همراهي با پناهندگان گروه ال جي بي تي در ژنو

  با ما تماس بگيريد  در زیر 
 :تلفن ( به زبان ھای فرانسه، انگليسی، اسپانيايی و عربی)
076/663 78 29
:و يا روز ھای پنجشنبه از ساعت3 تا 6 بعد از ظھر به دفتر ما بياييد
Chemin Annie-Jiagge 4 (previously chemin Galiffe), 1201 Genève.

.ما به سوالات شما پاسخ می دھيم و در يافتن راه حل مشکلات به شما کمک می کنيم

 

● ● ● 

!پیغامتان را برای ما بفرستید