መርሓባ

ስደትኛ  ኮይንካ  ወይ  ኮንኪ  ግብረሰዶማዊ፣  ግብረሰደማዊት፣  ወይውን  ለውጢጾታ  ዝኾንኩም: በዚ  ተጠቒሱ  ዘሎ  ኣድራሻ  ክትረኽቡና  ከም  ትኽእሉ  ብትሕና ንሕብር!  መርሓባ  ድማ ንብለኩም!

ንሕና  መጽናዕቲ  እንገብር  ዘሎና  ኮይና፣  መጽናዕትና  ድማ  ንዘጋጥመኩም  ሽግራትን  ዘድልየኩም  ዘበለ  ንምፍላጥ  ዝዓለመ  አዩ።  እዚ  ድማ  ኣብ  ቸነቭ  ርጉጽን  ተግባራዊን  ዚኾነ  ለውጢ  ኣብ  ናይ  መዓልታዊ  ሂወትኩም  ንምምጻእን  ኣብ  ግብሪ  ንምውዓልን  ዝዓለመ  እዮ።  አዚ  ውጥን  ወይ  ዉን  ፕሮጀክት  ብእተን  ምስ  ስደተኛታትን  ግብረሰድማዊያን  ማሕበረሰብ  (LGBT)  ኣብ  ባይታ  ኮይነን  ዚሰርሓ  ዝተዳለወ  ኮይኑ፣  ካብ  ኩሉ  ሰብ  መዚ  ድማ  ነጻ  ምኻኑ  ክንሕብር  ንፈቱ።  ብሚስጥራውነትናን፣  ጥንቓቐታትናን፣  ኣከባብራናን  ዲማ  ከነረጋጊጸልኩም  ኒፈቱ።

ብኸመይ ክትዉከሱና ትኽእሉ ፧

– በዚ  ኣብ  ታሕቲ  ዘሎ  ቅዲ  ብምጥቃም
– ብቴለፎን
:  አንጥቀመሎም  ቓንቓታት (FR, ENG, SP, Arabic)  ጥራይ  ይኾኑ: 076/663 78 29
– ወይውን  ሐሙስ   ካብ  ሰዓት 15h  ክሳብ  18h  ኣብ  ኦፊስና  ኣብ
Chemin Annie-Jiagge 4 (previously chemin Galiffe),1201 Genève.  ብምምጻአ  ክትውከሱና  ትኽእሉ  ኢኹም።

ንሕቶታትኩም  ንምምላስን  ዝተኻእለና  ብሓባር  መፍትሒታት  ምሳኹም  ብምኻን  ከነናዲ  ምኻና  ክንሕብረኩም  ንፈቱ።

 

● ● ● 

መልእኽቲ ንምስዳድ!